Kudos / Kommunal- og distriktsdepartementet / Evaluering / 2022 / Midtveisevaluering av Nasjonal geodatastrategi

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Midtveisevaluering av Nasjonal geodatastrategi

Evaluering

Midtveisevaluering av Nasjonal geodatastrategi

Menon Economics har, på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet, utarbeidet en rapport med funn fra midtveisevalueringen av Nasjonal geodatastrategi, og anbefalinger for videre oppfølging.

Publisert

2022

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Språk

norsk