Mid-term Review of the Contract between the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and Mimeta 2014-2016

Evaluering|

Rapporten omhandler Mimetas virksomhet i arbeidet med å støtte kultursektoren i utviklingsland. Støtte finansieres over bistandsbudsjettet, sivilt samfunn og demokratiutvikling, kultur.

  • Utenriksdepartementet
  • Hege M Larsen, Mike Fergus
  • Nordic Consulting Group
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier