Mer må til

Evaluering|

Rapporten gir en oversikt over hivtiltak som retter seg mot innvandrere i Norge. Den identifiserer de viktigste aktørene som arbeider med slike tiltak, ser på hva slags type arbeid de utfører, diskuterer deres erfaringer og drøfter hvordan hivarbeidet overfor innvandrere kan styrkes.

  • Helsedirektoratet
  • Aadne Aasland, Siri Bjerkreim Hellevik, Berit Aasen
  • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Intervju
Dokumentstudier