Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Mer må til

Evaluering

Mer må til om hivrettet arbeid overfor innvandrere

Rapporten gir en oversikt over hivtiltak som retter seg mot innvandrere i Norge. Den identifiserer de viktigste aktørene som arbeider med slike tiltak, ser på hva slags type arbeid de utfører, diskuterer deres erfaringer og drøfter hvordan hivarbeidet overfor innvandrere kan styrkes.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Utfører

Norsk institutt for by- og regionforskning

Forfattere

Aadne Aasland, Siri Bjerkreim Hellevik og Berit Aasen

Språk

norsk (bokmål)