Med rett til å lære og plikt til å delta

Annet|

  • Fafo
  • Hanne Kavli, Anniken Hagelund, Magne Bråthen
  • Forskningsstiftelsen fafo, Institutt for samfunnsforskning
Intervju
Spørreskjema
Statistikk