LP-modellen

Evaluering|

En forskningsrapport som evaluerer resultat av arbeid med LP-modellen i perioden 2006-2008. Lillegården kompetansesenter implementerte i denne perioden LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) som strategi i 105 skoler i 33 kommuner i Norge

  • Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring
  • Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg, Anna L. Ottosen
  • Høgskolen i Hedmark
Intervju
Spørreskjema
Statistikk