Lokalt utviklingsarbeid

Evaluering|

Denne rapporten vurderer resultater og effekter av lokalt utviklingsarbeid i Rindal og Rauma kommune i Møre og Romsdal. I Rindal og Rauma er det i mange år jobbet utviklingsrettet og satt i verk flere tiltak. I Rauma er det formaliserte lokale utviklingsarbeidet knyttet til en merkevareprosess som startet i 2005 og som i 2006 ble vedtatt med visjonen «Rauma - Verdens beste kommune for naturglade mennesker». I Rindal er omdømmearbeid og merkevaresatsing spesielt vektlagt med Blilyst (2005-10), men kan spores tilbake til arbeidet med Rindal i Vekst (2000-03) der profilering var et av de sentrale satsningsområdene. I omdømmesatsingen «Rindal – Tid til å leve» (lansert i 2006) inngår flere tiltak som er mer spesifikt rettet mot omdømmesatsingen.

  • Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)
  • Espen Carlsson, Margrete Haugum, Jørund Aasetre
  • Trøndelag forskning og utvikling
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk