Lofast - virkninger på næringsliv, reiseliv og flytrafikk i Lofoten og Vesterålen

Evaluering|

Lofast - Lofotens fastlandsforbindelse - åpnet 1. desember 2007 og har gitt betydelige reisetidsbesparelser særlig mot nord og øst. Fokus for rapporten er ringvirkninger av den nye fastlandsforbindelsen for næringsliv, reiseliv og flytrafikk. Sentrale problemstillinger er hvilken påvirkning Lofast har på turismen i Lofoten og Vesterålen, på utviklingen i flytrafikk på Evenes og de regionale flyplassene, og på næringslivet, med eksempler fra fiskerinæringen og varetransport.

  • Vegvesenet
  • Anne Gjerdåker, Jon Inge Lian, Joachim Rønnevik
  • Vegdirektoratet
Intervju
Spørreskjema
Statistikk