Likestilling i transport

Evaluering|

Rapporten er utarbeidet som et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019. Hensikten er å undersøke kvinners og menns ulike behov for transport og å analysere hvilke konsekvenser dette har for transportpolitikken. Transport er først og fremst et hjelpemiddel. Rapporten går derfor inn på samfunnsmessige områder, som arbeid og familie, for å få fram kjønnsmessige forskjeller av betydning for transportbehov.

  • Samferdselsdepartementet
  • Randi Hjorthol, Katrine Næss Kjørstad
  • Transportøkonomisk institutt
Dokumentstudier