Levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere

Evaluering|

Enslige mindreårige utgjør en særlig sårbar gruppe migranter. Denne studien drøfter levekår i mottak for enslige mindreårige over 15 år som er under utlendingsmyndighetenes ansvar. Det er særlig levekår på følgende områder som er undersøkt: boforhold, omsorg, helse, kosthold, tilgang til sosiale nettverk og aktivitetstilbud.

  • UDI
  • Hilde Lidén, Ketil Eide, Knut Hidle, Ann Christin E. Nilsen, Randi Wærdahl
  • Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon