Ledsagere for funksjonshemmede i kollektivtrafikken

Evaluering|

Hovedproblemstillingen i prosjektet har vært å beregne de økonomiske konsekvensene av ledsagerordningen slik den er i dag, av å innføre obligatorisk 50 % ledsagerrabatt, og av å innføre obligatorisk 100 % rabatt til ledsagerne på alle transportmidler. Gjennom kartleggingen av omfanget av ordningen og innhenting av informasjon fra transportansvarlige i fylkeskommunene, Hurtigruten ASA, NSB og Ruter AS har vi etablert et tallgrunnlag for dette.

  • Samferdselsdepartementet
  • Lars Erik Furu, Helle Sekkesæter, Oddbjørg Bakli
  • Asplan Viak, Davoteam daVinci
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk