Lavterskel helsetiltak for rusmiddelmisbrukere

Evaluering|

Denne rapporten er første delrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelbrukere. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringen skal gi svar på om lavterskeltiltakene bidrar til å etablere et tilstrekkelig tilbud til rusmiddelbrukere som ikke benytter, eller ikke nås av ordinære helsetjenester.

  • Sosial- og helsedirektoratet
  • Marian Ådnanes, Silje Lill Kaspersen, Haldis Hjort, Solveig Osborg Ose, Helle Wessel Andersson
  • SINTEF Helse
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier