Kvalitetssikring av fasiliteter for Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Evaluering|

Vista Analyse AS og Holte Consulting har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KVU) for fasiliteter for Tromsø Museum - Universitetsmuseet. Kvalitetssikringsoppdraget er spesifisert i Avrop datert 4. november 2014. Konseptvalgutredningen er utarbeidet i henhold til rammeavtale for kvalitetssikring av 4. mars 2011. Kvalitetssikringen er derfor gjennomført i tråd med kravene i denne rammeavtalen. De viktigste konklusjonene fra oppdraget ble presentert for Kunnskapsdepartementet, Finansdepartementet og representanter for Tromsø Museum og Universitetet i Tromsø i et møte 13. mai 2015. Kommentarer gitt i dette møtet, samt etterfølgende skriftlige tilbakemeldinger er tatt hensyn til i rapporten. Utover forfatterne har Pernille Parmer, Vista Analyse og Jan Høegh, Holte Consulting, bidratt i arbeidet med kvalitetssikringen.

  • Kunnskapsdepartementet, Finansdepartementet
  • Karin Ibenholt, Annegrete Bruvoll, Camilla Sundt, Ingeborg Rasmussen, Eilif Holte
  • Vista Analyse
Statistikk