Kunstaktiv ungdom på internett

Evaluering|

Denne rapporten omhandler de tre første årene av prosjektet Trafo. no, et fireårig utviklingsprosjekt med formål å utvikle en internettbasert tjeneste for ung kunst og unge kunstnere i alderen 16–22 år. Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Norsk kulturråd. Datamaterialet består av kvalitative prosesstudier av implementeringen av nettstedet samt en spørreundersøkelse blant brukere av www. trafo. no.

  • Norsk kulturråd
  • Jorunn Spord Borgen
  • NIFU STEP
Intervju
Spørreskjema
Observasjon