Kulturminnefondets samfunnsnytte

Evaluering|

Kulturminnefondets tilskudd og aktivitet bidrar til å øke den totale samfunnsøkonomiske verdien knyttet til kulturminner. Analysen viser at samfunnsnytten som kan tilbakeføres til Kulturminnefondets tilskuddsvirksomhet og øvrige virksomhet er betydelig når man inkluderer det Kulturminnefondets tilskudd utløser av private midler og andre tilskudd. Kulturminnefondet har gitt mer enn 570 millioner kroner i tilskudd siden starten i 2003. Dette har ført til at det er brukt nærmere 2 milliarder kroner på bevaring av de kulturminnene som har mottatt tilskudd fra Kulturminnefondet. Det vil si at én krone i tilskudd fra Kulturminnefondet fører til at det brukes 3,50 kroner på bevaringsprosjektet. Kulturminnefondets tilskudd muliggjør at flere av kulturminnene som ikke var i bruk før tilskuddet, kan tas i bruk etter tilskuddet. En betydelig andel av kulturminnene som får støtte, endres fra ikke å være i bruk til å bli brukt av eieren som bolig, fritidsbolig eller lignende. I tillegg blir en betydelig andel av kulturminnene som ikke var i bruk før tilskuddet, tatt i bruk til næringsvirksomhet. Kulturminnefondet bidrar også til økt samfunnsnytte ved at det fører til bevaringsarbeid som bidrar til næringsvirksomhet lokalt og til å holde i hevd tradisjonelle håndverkstjenester.

  • Norsk kulturminnefond, Sekretariatet
  • Kristin Magnussen, Caroline Wang Gierløff, Endre Kildal Iversen, Siri Voll Dombu, Karin Ibenholdt, Ståle Navrud
  • Menon Economics
Spørreskjema
Dokumentstudier