Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2007

Evaluering|

Denne rapporten sammenfatter registreringer av kortnebbgjess i Nord-Trøndelag våren 2007 fra kommunene Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger.

  • Direktoratet for naturforvaltning
  • Ingunn M. Tombre, Jesper Madsen, Per Ivar Nicolaisen, Mary S. Wisz, Rikke A. Jensen, Pål Iver Ødegaard, Siri Ulfsdatter Søreng, Mark N. Trinder, Flemming Hansen
  • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Statistikk
Observasjon