Konseptvalgutredning

Evaluering|

Konseptvalgutredningen omfatter strategier for utvikling av vegnettet mellom Langangen og Grimstad i Aust-Agder. Ulike konsepter er vurdert.

  • Samferdselsdepartementet
  • Statens vegvesen
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon