Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland

Evaluering|

Konseptvalgutredningen ser på løsninger for utbygging av E10/rv 85 på Strekningen Evenes-Sortland

  • Samferdselsdepartementet
  • Statens vegvesen, Region nord
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon