Konsekvenser av lave kvotepriser i EU ETS

Evaluering|

Carbon Limits og Norsk Energi har fått i oppdrag av Miljødirektorartet å utrede (i) hvordan kvoteprisen i EU ETS og forventningene til hvordan karbonprisen vil utvikle seg på lengre sikt, påvirker investeringer og operative beslutninger på virksomhetsnivå, og (ii) bruken og hensiktsmessigheten av andre virkemidler som kan supplere eller indirekte påvirke kvotesystemet. Denne rapporten beskriver det arbeidet som er gjennomført, samt prosjektteamets vurderinger og anbefalinger gitt at kvoteprisene nå og framover er antatt å ikke representere den reelle kostnaden forbundet med klimagassutslipp.

  • Miljødirektoratet
  • Tore Holm, Harald Dovland, Anders Pederstad, Jon Tveiten, Hans Even Helgerud, Espen Tonning Otterlei
  • Carbon Limits, Norsk energi
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon