Kompetanse og dialog

Evaluering|

Fylkesnemnda kan gi partene tilbud om samtaleprosess. i alle saker etter barnevernloven. Samtaleprosess har vært prøvd ut i fem fylkesnemnder. Samtaleprosess blir i hovedsak vurdert som egnet til å bedre kommunikasjon. og at partene kan få bedre forståelse i saken.

  • Barne- og likestillingsdepartementet
  • Tor Egil Viblemo, Bernhard Weigel, Dag Ellingsen, Wenke Siljeholm, Camilla Bernt, Marte Tobro
  • Oxford Research, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon