Kommuner med befolkningsnedgang

Evaluering|

Hva sier forskning om vedtatte strategier og tiltak som er satt i verk? Hvilke problemstillinger eller perspektiver er det behov for mer kunnskap om i kommuner med vedvarende befolkningsnedgang? Denne rapporten inneholder en gjennomgang av norsk, svensk og dansk litteratur om kommuner med befolkningsnedgang. Rapporten gir oversikt over hvilke strategier, planer og tiltak som disse kommunene har i forhold til synkende folketall. Den peker også på behov for mer forskning på feltet.

  • Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)
  • Hans Olav Bråtå
  • Høgskolen i Innlandet
Intervju
Statistikk