Last ned som PDF

60 sider

0.28 MB

Forsiden av dokumentet Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet

Evaluering

Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet

TNS Gallup har gjennomført en befolkningsundersøkelse om kjøp av svart arbeid for Skattedirektoratet. Undersøkelsen repeterer dels en tilsvarende undersøkelse gjennomført i september 2006, og skal tentativt sammenliknes med denne for å vurdere utviklingstrekk i markedet. Omfanget av svart arbeid er vanskelig å måle eksakt i befolkningsundersøkelser, da adferden kan betraktes som ulovlig. Dels vil omfanget bestemmes av hvilken definisjon av svart arbeid som legges til grunn.

Publisert

Eier

Skattedirektoratet

Utfører

Kantar Norge

Språk

norsk (bokmål)