Kjønn og etnisitet i fiskeripolitikken

Evaluering|

Fiskerinæringen er svært mannsdominert. Flere kvinner har hatt sentrale posisjoner i fiskeripolitikken i Sametinget. Dette har likevel ikke gjort likestilling til en del av Sametingets fiskeripolitikk, og kvinner mottar en liten andel av næringsmidlene til fiskeri. Fiskeri er heller ikke vektlagt i likestillingspolitikken. Sametinget legger til grunn en bygdenæringsmodell, med satsing på lokalsamfunn. Først de siste årene er behovet for kvinneattraktive lokalsamfunn berørt. Sametinget har fast plass i Reguleringsrådet, det gir en viss innflytelse i fiskerireguleringene. Sametinget har åpenbart ambisjoner om større innflytelse. Det er mye parallell argumentasjon mellom de som arbeider for å utvide fiskeripolitikken til å favne kvinner og argumentasjonen Sametinget bruker for å få urfolkstenkning inn i norsk fiskeripolitikk.

  • Sametinget - administrasjonen
  • Elisabeth Angell, Siri Ulfdatter Søreng
  • Norut Tromsø
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk