Kartlegging og evaluering av prøveordningen med kulturkort for ungdom

Rapporten presenterer resultater fra en evaluering av kulturkort for ungdom, som har vært en prøveordning i ti fylker, samfinansiert mellom KKD og deltakende fylkeskommuner.

  • Kulturdepartementet