Kartlegging av forurensning i utvalgte småbåthavner i Norge

Evaluering|

NGI har på oppdrag av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) gjennomført undersøkelse av småbåthavner i Norge for å utrede miljøfarlige utslipp som følge av drift. Det er undersøkt småbåthavner av ulike størrelser med ulike aktivitetsnivå vedrørende puss og vedlikehold med en god geografisk spredning.

  • Klima- og forureiningsdirektoratet
  • Norges geotekniske institutt
Dokumentstudier
Observasjon