Karakterer i offentlige og private videregående skoler

Evaluering|

Rapporten viser at private videregående skoler har et større avvik mellom eksamens- og standpunktkarakterer enn offentlige skoler, men dette gjelder ikke for alle private skoler. De private allmenne skolene, dvs. skoler som tilbyr studieforberedende programmer og der flere av skolene ble godkjent på grunnlag av Friskoleloven før omlegging til ny privatskolelov i 2005, har et noe større avvik mellom standpunktkarakter og eksamenskarakter enn offentlige og andre private videregående skoler. Det er ikke observert systematiske forskjeller mellom offentlige og private skoler i hvordan rutiner og praksiser brukes i arbeidet med underveisvurdering og standpunktkarakter. Dette forklarer dermed ikke hvorfor noen skoler har større avvik mellom eksamens- og standpunktkarakter enn andre.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Elisabeth Hovdhaugen, Idunn Seland, Berit Lødding, Tine S. Prøitz, Nils Vibe
  • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk