International tax agreements and domestic resource mobilisation: Norway's treaty network with low-income countries in Africa

Evaluering|

Denne studien tar utgangspunkt i Norges skatteavtaler med lav-inntektsland og ser på hva slags avtaler Norge har og hvordan slike avtaler kan påvirke vertslandenes skatteinntekter. Hva kan vertsland gjøre selv, og hva kan investorenes opprinnelsesland, inkludert Norge, gjøre for å forbedre vertslandenes evne og muligheter til å øke sine skatteinntekter? Arbeidet er gjennomført som en skrivbordsstudie ved African Tax Institute, University of Pretoria.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Lindelwa Ngwenya
  • Uni Research, African Tax Institute
Dokumentstudier