Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Innvandrere i arbeid : hjelper arbeidsmarkedstiltak?

Evaluering

Innvandrere i arbeid : hjelper arbeidsmarkedstiltak? rapportering fra prosjektet

I dette notatet gir vi et sammendrag av resultatene fra prosjektet: «Innvandrere i arbeid: Hjelper arbeidsmarkedstiltak», finansiert av NAV-Farve. Dette er en videreføring av arbeidet til Hardoy og Zhang (2010), publisert i Søkelys på arbeidslivet. I Hardoy og Zhang (2010) var hovedformålet å analysere effekten av tiltak; både mens tiltak pågår og etter at tiltaket er avsluttet, hver for seg. Vi viderefører dette arbeidet ved å bruke en metode som beregner de totale effektene av tiltak, når man både tar hensyn til effektene av tiltak mens man er på tiltak og etter at tiltaket er avsluttet. Dette gjør vi for ulike typer tiltak. Vi måler effekter av tiltak både på samlet ledighet, gjennomsnittlig varighet av ledighet fram til jobb, samt overganger til jobb, utdanning og trygd. Vi kontrollerer for både observerbare og uobserverbare kjennetegn ved individene. Analysen dekker perioden 1993-2007, med ulike konjunkturer.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utfører

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Forfattere

Inés Hardoy og Tao Zhang

Språk

norsk (bokmål)