Innsyn i forvaltningen - kompetanse, etterspørsel og makt

Evaluering|

Evaluering av offentleglova. Hovedformål med evalueringen er å undersøke om den nye loven har gitt mer innsyn.

  • Justis- og beredskapsdepartementet
  • Tor Egil Viblemo
  • Oxford Research
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk