Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid

Evaluering|

Målsettingen med dette oppdraget er å fremskaffe kunnskap om hva som skal til for å øke innovasjonstakten i det boligsosiale arbeidet. Dette er hovedspørsmålet i denne rapporten. Dette overordnede spørsmålet er omformulert i tre problemstillinger: • Hvilke særtrekk har boligsosialt arbeid i Norge som kan virke innovasjonshemmende eller innovasjonsfremmende? • Hvilke former for organisering og ledelse bidrar til å fremme innovasjon, og hvilke organisatoriske faktorer hemmer innovasjon? • Hva er innovasjonsrommet i boligsosialt arbeid?

  • Husbanken
  • Anne Skevik Grødem
  • Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Dokumentstudier