Information between European countries regarding persons excluded from refugee status in accordance with Article 1F Refugee Convention

Evaluering|

Studien inneholder informasjon om hvordan europeiske land behandler og utveksler informasjon om personer som er ekskludert. Studien gir også informasjon som gjør det mulig å utvikle et system som gir oversikt over personer som er ekskludert og som oppholder seg i andre europeiske land enn det landet som har ekskludert dem. Studien legger videre til rette for et bedre samarbeid mellom europeiske stater i spørsmål om ekskluderte.

  • Utlendingsdirektoratet
  • Maarten Bolhuis, Joris van Wijk
  • Vrije Universiteit Amsterdam
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier