Industrielt om gastronomi

Evaluering|

I forhold til prosjektets konkrete målsetninger er status at NCE Culinology bare er kommet et lite stykke på vei. Det man har oppnådd er å etablere en samhandlingsstruktur av en viss kvalitet, samt å gjennomføre konkrete innovasjonsprosjekter. Bedriftene som deltar i NCEet har hatt en betydelig omsetningsvekst de senere år, selv om resultatet i 2008 ble svakt. Utviklingen siden nullpunktsmålingen ble foretatt i 2007 viser også at den gjennomsnittlige innovasjonsaktiviteten er økende. Det anbefales at prosjektet foretar en strategisk nyorientering.

  • Innovasjon Norge
  • André Flatnes, Harald Furre
  • Oxford Research AS
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier