Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid

Evaluering|

Prosjektet "Overganger, samarbeid og koordinering" (OSK) ble gjennomført 2009-2012 og var knyttet til skolefrafallsproblematikken i Lindesnesregionen. Prosjektet var finansiert av NAV Farve, med delfinansiering av Lindesnesrådet. Rapporten presenterer og analyserer prosjektet, som utviklet en individuell oppfølgingsmodell med base i videregående skole tilpasset den enkeltes situasjon og bistandsbehov. Oppmerksomheten rettes mot behovet for støtte på den enkelte elevs ulike livsområder gjennom oppfølging mot skole, skoleklasse, arbeidsplass (bedriftsbesøk, jobbsmak, praksisplass, lærlingplass) og privat og faglig nettverk.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Annlaug Bragdø, Øystein Spjelkavik
  • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon