Housing first i Norge - sluttrapport

Evaluering|

Dette er andre delrapport om Housing first-prosjektene i Norge. Housing first-modellen hjelper bostedsløse med rusmiddelrelaterte og psykiske lidelser med etablering i egen bolig. Målsetning i denne andre delen av prosjektet har vært å beskrive og analysere resultatene Housing first-prosjektene i Norge har oppnådd. Basert på en casestudie i fire kommuner og intervjuer med ledere for Housing first-prosjektene både i 2014 og 2015 gir denne rapporten en analyse av prosjektenes ulike resultater.  

  • Husbanken
  • Mette I. Snertingdal, Vidar Bakkeli
  • Forskningsstiftelsen fafo
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon