Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale samfunnsutviklingsprosjekter

Evaluering|

Rapporten er basert på kartlegging og analyse av prosjektlederrollen i prosjekter i Småsamfunnssatsingen (KRD) i BLEST-programmet (KRD/Husbanken). Datamaterialet består av en spørreundersøkelse til prosjektledere og fylkeskontakter, og intervjusamtaler med prosjektledere, prosjekteiere og fylkeskontakter. Prosjekt-lederens rolle og kompetanse, hvordan prosjektlederrollen utøves, hva som er vellykket prosjektledelse og hvorvidt prosjektledelse i lokalsamfunnsutvikling er en spesiell type prosjektledelse er utgangspunkt for analysen. Viktige funn er forekomsten av prosjektlederensomhet og prosjektlederrollen som et omfattende mangesysleri der både erfaringsbakgrunn, høy utdannelse og prosjektlederkompetanse er stikkord.

  • Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)
  • Frank Egil Holm, Arild Kroken, Brit Logstein, Mariann Villa
  • Norsk senter for bygdeforskning
Intervju