Last ned som PDF

96 sider

0.86 MB

Forsiden av dokumentet Harmoni innen vide rammer

Evaluering

Harmoni innen vide rammer effektindikatorsystem for og evaluering av kapittel 551, post 60

Årlig bevilger Kommunal- og regionaldepartementet 1,2 til 1,5 milliarder kroner til fylkeskommunene for regional utvikling. Midlene er plassert i kapittel 551, post 60 på statsbudsjettet. KRD har ønsket å få utviklet et indikatorsystem for hvilke effekter midlene skaper. De har også ønsket å få gjennomført en evaluering av posten. Prosjektet er gjennomført av Oxford Research og NIBR i samarbeid og har inkludert en strategisk analyse, case-studier, utvikling av et effektindikatorsystem, pilotmåling og en samlet drøfting av tilskuddsordningens effekter og utforming.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og regionaldepartementet

Utførere

Oxford Research AS og OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Harald Furre, Steinar Johansen, Bjørn Brastad og Frants Gundersen

Språk

norsk (bokmål)