Godt, men ikke for godt

Evaluering|

Elever som står uten læreplass har rett på alternativ opplæring i skole. Slik opplæring har til nå ikke fungert tilfredsstillende, få deltar og enda færre fullfører. Det har vært gjennomført et forsøk i fem fylker med forsterket alternativ opplæring, hvor elevene skal få mye av opplæringen i bedrift og kan bruke lengre tid (18 måneder) på å fullføre. I denne evalueringsrapporten har Fafo kartlagt disse forsøkene, hvordan de har vært gjennomført, og hvilke erfaringer man har hatt. Fafo diskuterer også hva forsterket alternativ Vg3 kan bety for systemet for fagopplæring som helhet. Rapporten bygger på et omfattende kvalitativt intervjumateriale og på kvantitative data om elevgruppen og om hvordan det har gått med elevene.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Tove Mogstad Aspøy, Torgeir Nyen
  • Forskningsstiftelsen fafo
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk