Godstransport og logistikk i byer

Evaluering|

Marked, logistikkløsninger, tiltak og virkemidler er studert for godstransport i byer. Transportstrømmer og kjennetegn for markedet er analysert for byene Oslo, Drammen, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø. Studien viser at transportkjøperne sterkt ønsker å forholde seg til en fast sjåfør, både av hensyn til egne rutiner og av hensyn til kundenes ønsker. Transportørene er opptatt av høy kapasitetsutnyttelse, men det er tidsutnyttelsen som står i fokus.

  • Samferdselsdepartementet
  • Olav Eidhammer, Viggo Jean-Hansen
  • Transportøkonomisk institutt
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk