Globalisering og boligpolitikk

Evaluering|

Gjennom tre forskjellige bidrag belyser denne rapporten hvordan nasjonal og kommunal boligpolitikk og forhold i boligmarkedet blir på virket av globalisering. EØS-avtalen legger føringer for politikken og åpner for fri arbeidsinnvandring. Hvordan betingelsene i boligmarkedet og offentlige ordninger er tilpasset denne gruppen undersøkes. Innvandrere selv inngår i transnasjonale nettverk og noen praktiserer dobbelt bosetting. Forskjellige insitamenter og praksiser belyses.

  • Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet
  • Marthe Indset, Katja Johannessen, Susanne Søholt
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
Intervju
Dokumentstudier