Gjennomgang av tilskuddsordningen for ull

Evaluering|

Formålet med utredningen er å beskrive forvaltningsregimet for tilskuddordningen, vurdere tilskuddets måloppnåelse, beskrive og vurdere konsekvenser ved en omlegging av forvaltningsregimet, samt vurdere tilskuddets utforming. Basert på disse vurderingene, foreslår direktoratet endringer i tilskuddet; avvikle tilskudd til skinn, overføre deler av direktoratets oppgaver til bransjen, reelle tilskuddssatser fastsettes i jordbruksavtalen, antallet satser reduseres, oppgjør for ull skal utbetales fra ullstasjonene, og formålet med ordningen bør endres.

  • Landbruks- og matdepartementet
  • Hilde Haug Simonhjell, Ingeborg Seip, Mats Petter Sydengen
  • Landbruksdirektoratet
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk