Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

Evaluering

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet Gjennomgang av post 71

Rapporten er utført av ideas2evidence og Vista Analyse på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Studien evaluerer seks tilskuddsorsordninger rettet mot innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet som IMDi forvalter. Den skal også gi kunnskap om frivillige organisasjoners rolle i lokalt integreringsarbeid. Det empiriske grunnlaget for gjennomgangen er tilskuddsdokumenter, en spørreundersøkelse til organisasjoner som mottok tilskudd over én eller flere ordninger i 2016, og intervjuer med en rekke tilskuddsmottakere og med ansatte i asylmottak og kommuner. Mange av intervjuene ble gjennomført som casestudier av frivillig virksomhet i fire forskjellige lokalsamfunn.

Publisert

Eier

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Utførere

Ideas2evidence og Vista Analyse

Forfattere

Linn Synnøve Skutlaberg, Tyra Ekhaugen og Mari Brekke Holden

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-93181-62-0

Tema

likestilling, integrering og inkludering

Nøkkelord

integrering

Virkemidler

tilskudd

Analysekriterier

måloppnåelse treffsikkerhet