Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet

Evaluering|

De siste to årene har Røde Kors gjennomført forsøksprosjektet «Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet». Hensikten har vært å undersøke om frivillighet er et egnet virkemiddel for inkludering i arbeidslivet, samt hvordan Røde Kors kan bidra til at arbeidssøkere kommer i arbeid. Forsøket har bestått av to delprosjekter rettet mot innvandrerkvinner ved Stella Røde Kors kvinnesenter i Oslo: «Stella mentor» og «Mat med mål og mening», og prosjektet «Fra frivillig arbeid til arbeidslivet – Tromsø Røde Kors», som omfatter praksisplasser for personer som står utenfor arbeidslivet. Institutt for Samfunnsforskning har hatt ansvaret for følgeevalueringen.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Trygve Gulbrandsen
  • Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Intervju