Frivillig sektor som integreringsarena

Evaluering|

IMDi har intensjonsavtaler med seks landsdekkende frivillige organisasjoner: Frivillighet Norge, Norges Fotballforbund, Norsk Folkehjelp, Norske Kvinners Sanitetsforening, Redd Barna og Røde Kors. Formålet med evalueringen er 1) å forbedre grunnlaget for å målrette og videreutvikle samarbeidet mellom IMDi og organisasjonene og 2) å gi økt kunnskap om hvordan intensjonsavtaler av denne typen fungerer som virkemiddel i integreringsarbeidet.

  • Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi)
  • Malin Dahle, Jan Erik Grindheim, Asle Høgestøl, Jostein Ryssevik
  • Ideas2evidence
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier