Fra tilbakevending til retur

Evaluering|

Rapporten er en studie av en organisasjon som utfører en tjeneste for en statlig etat. Rapporten ser på utviklingen av INCOR fra 1995 til 2008, og på muligheter og betingelser for at INCOR kan fortsette å være ledende på tilbakevendings- og returfeltet i Norge.

  • Utlendingsdirektoratet
  • Institutt for samfunnsforskning
Intervju
Dokumentstudier