Last ned som PDF

123 sider

4.53 MB

Forsiden av dokumentet Forsvarlig ombruk av byggevarer

Vedlegg

Evaluering

Forsvarlig ombruk av byggevarer DiBK FoU-prosjekt 2019

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og deres utlyste FoUprosjekt Forsvarlig ombruk. Forsvarlig ombruk har blitt levert i to faser: først en litteraturstudie som ble levert 1. juli 2019, deretter denne rapporten, som inneholder en materialspesifikk del, en generell del, en ordliste, og en oppsummerende konklusjon med anbefalinger til veien videre.

Publisert

Eier

Direktoratet for byggkvalitet

Utfører

Evalueringskomité/Utvalg

Forfattere

Lasse Kilvær, Olav W. Sunde, Martin S. Eid, Ole Rydningen og Henning Fjeldheim

Språk

norsk (bokmål)