Forsvarlig ombruk av byggevarer

Evaluering|

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og deres utlyste FoUprosjekt Forsvarlig ombruk. Forsvarlig ombruk har blitt levert i to faser: først en litteraturstudie som ble levert 1. juli 2019, deretter denne rapporten, som inneholder en materialspesifikk del, en generell del, en ordliste, og en oppsummerende konklusjon med anbefalinger til veien videre.

  • Direktoratet for byggkvalitet
  • Lasse Kilvær, Olav W. Sunde, Martin S. Eid, Ole Rydningen, Henning Fjeldheim
  • Evalueringskomité/Utvalg
Dokumentstudier
Statistikk