Forsøk med NAV-veileder i videregående skole. En underveisevaluering.

Evaluering|

Forsøk med NAV-veileder i videregående skole er et samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Målet er å forebygge frafall og øke gjennomføring. Ifølge evalueringen finner forskerne ingen statistisk signifikant effekt av tiltaket. Rapporten peker imidlertid på at det tverrsektorielle samarbeidet har gitt de ulike aktørene økt kjennskap til hverandres tiltak og virkemidler, og at de har utviklet hensiktsmessige samarbeidsformer.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Angelika Schafft, Svenn-Erik Mamelund
  • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon