Forskningsbasert evaluering av ordningen med Veilederkorps

Evaluering|

Formålet med evalueringen var å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvilket utbytte skoleeierne og skolene som deltar i ordningen med Veilederkorps har av tiltaket, og å avdekke hvilke elementer innenfor tiltaket som har avgjørende betydning. Dette var ønskelig primært for å få kunnskap om hva som fremmer utvikling i skolen, men også for å gi kunnskapsbasert retning til den videre utviklingen av dette tiltaket.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Ida Gram, Kristian Dyrkorn, Øystein Lorvik Nilsen, Eli Ottesen, Marit Aas
  • Konsulenter, Rambøll Management Consulting, Universitetet i Oslo (UiO)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon