Forskning om museer og arkiv

Evaluering|

I 2010 ble satsningen "Forskning om museer og arkiv" etablert som et samarbeid mellom tidligere ABM-utvikling og Norsk kulturråd. Målet med forskningsprogrammet var å stimulere til forskningsaktivitet, publisering i fagfellevurderte kanaler og til samarbeid med UH-sektoren. Til sammen har elleve prosjekter fra museum og arkiv fått støtte til forskning i egen institusjon. Evalueringsrapporten presenterer aktivitetene og resultatene i programmet, og diskuterer hvordan faktorer som arbeidstid, motivasjon og kompetanse spiller inn. Rapporten drøfter også forskningens innretning, og om programmet har vært et egnet kulturpolitisk virkemiddle for å styrke forskningen i institusjonene.

  • Norsk kulturråd
  • Hanne Heen, Robert Salomon
  • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon