Følgeevaluering av strategien Kompetanse for framtidens barnehage

Evaluering|

Delrapport 1 i følgeevalueringen av strategien "Kompetanse for framtidens barnehage" ser på hvordan strategien er implementert i barnehagesektoren og hvordan studenter på ABLU (Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning) og TIB (Tilleggsutdanning for barnehagepedagogikk) vurderer studietilbudene de deltar på.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Anne Sigrid Haugset, Tonje Osmundsen, Joakim Caspersen, Margrete Haugum, Birgitte Ljunggren
  • Trøndelag forskning og utvikling
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier