Famler seg fram til god etteroppfølging

Evaluering|

I denne rapporten er det oppsummert tidligere forskning med etteroppfølging som hovedtema. I tillegg er det samlet empiri om hvordan etteroppfølgningen utføres i et norsk kvalifiseringstiltak.

  • Integrerings- og mangfoldsdirektorat
  • Tatiana Maximova-Mentzoni, Steinar Widding
  • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier