Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner

Evaluering|

Utviklingsprogrammet for byregioner (2014-2018) omfattet 37 byregioner med til sammen 220 kommuner. programmets hensikt var å styrke vekstkraften i regionene gjennom samarbeid.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Einar Leknes, Knut Onsager, Stian Brosvik Bayer, Silje Haus-Reve, Steinar Johansen
  • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon